Odvjetništvo je...
VIŠE OD POSLA

Može li odvjetništvo biti više od posla?
Mi tvrdimo - može.

 

Ipak,
odvjetništvo
je i... POSAO

Doista, odvjetništvo je i posao. Posao i odgovornost...

 

Prije svega,
odvjetništvo
je... POVJERENJE

Može li se odvjetnički posao raditi bez povjerenja?
Jednostavno - ne može.

 

Za nas
odvjetništvo
je i...STRAST!

Strast koja nas svakim danom motivira na svladavanje novih izazova.

1
1
U svojoj biti odvjetnički poziv doista posjeduje onu temeljnu,
ljudsku potrebu da ponudimo savjet i pružimo pomoć.

O nama

Svoj posao želimo obavljati stručno, savjesno i odgovorno. No ono što ponajprije želimo jest nastaviti razvijati Odvjetničko društvo temeljeno na predanosti i povjerenju. Među prijateljima, u obitelji, kao i u poslovnom odnosu… Povjerenje je u temelju svakog odnosa.

Zato volimo ovaj posao, zato smo – odvjetnici.

Naš tim

Odvjetničko društvo Ećimović & Kaleb stabilna je i dobro posložena organizacija koja zapošljava sedam pravnika i jednu ekonomisticu – mobilni, kompaktni i dobro uravnoteženi tim spreman i za najveće izazove. “Želimo zadržati status butik odvjetničkog društva i nastaviti rast do maksimalno deset odvjetnika.”
“Ne možemo birati stranu vjetra, ali kao i u našem pozivu, mi smo ti koji držimo kormilo i mi određujemo smjer. To je naš brod i naš smjer.”

Usluge

Želimo nastaviti razvijati Odvjetničko društvo koje se primjerenim angažmanom posvećuje svakom svojem klijentu, u kojemu svatko tko surađuje s nama točno zna tko se ‘ustaje’ zbog njegovog predmeta i tko mu “drži leđa”.
Jedino na taj način možemo zadržati i nastaviti produbljivati neposredni odnos s klijentima koji nam je toliko važan, kao i promptnu, kvalitetnu i personaliziranu uslugu koju želimo dalje razvijati.

Usklađivanje poslovanja s propisima

Savjetovanje i zastupanje brojnih subjekata, banaka, leasing društava, financijskih institucija, fondova, ostalih trgovačkih društava, a posebice savjetovanje povezano uz usklađenost poslovanja sa važećom regulativom, uključivo i antikorupcijsku politiku.

Parnični postupak, arbitraža, rješavanje sporova i insolvencijski postupci

Zastupanje u postupcima pred sudovima i administrativnim tijelima, u parničnim postupcima, ovršnim postupcima, postupcima predstečaja, postupcima stečaja, postupcima likvidacije, uključivo i naplate potraživanja povezano s visoko kompleksnim predmetima, kao i vođenje i zastupanje više desetaka tisuća retail predmeta.

Ugovori

Sastav ugovora za brojna trgovačka društva vezano uz njihovo poslovanje i dugoročne odnose s dobavljačima, kupcima i trećim osobama.

Spajanje i preuzimanje (M&A)

Savjetovanje i zastupanje trgovačkih društava u postupcima spajanja i kupnje trgovačkih društava.

Javna nabava

Podrška trgovačkim društvima u postupcima javne nabave.

Porezi

Savjetovanje i zastupanje trgovačkih društava u postupcima pred poreznom upravom.

Radnopravni odnosi i prava radnika

Sastav svih vrsta ugovora i općih akata, radnopravne dokumentacije i odnosa, uz poseban naglasak na detaljno uređivanje kompetencija, odgovornosti i dužnosti, sudjelovanje i vođenje postupaka radi utvrđivanja mobbinga i diskriminacije.

Pravo trgovačkih društava

Osnivanje trgovačkih društava i reguliranje odnosa između članova trgovačkih društava, sastav i izmjene statusnih akata trgovačkih društava u svrhu prilagodbe specifičnim željama i interesima članova trgovačkih društava.

Projekti

Vođenje pregovora između niza različitih subjekata projekata, kako privatnih investitora, tako i financijskih institucija, te osoba javnog prava; praćenje projekata od greenfield faze do faze pune funkcionalnosti i gotovosti projekta; savjetovanje, zastupanje i sastav svih vrsta isprava vezano uz ulaganja.

Nekretnine

Pravni poslovi, radnje i postupci vezano uz nekretnine, stvarna prava, zakupe, založna prava.

NAŠI KLIJENTI

VISOKO PROFESIONALIZIRANI PRISTUP I PERSONALIZIRANI ODNOS
prepoznali su mnogi naši klijenti, fizičke i pravne osobe iz Hrvatske i iz inozemstva, među kojima izdvajamo:

banke, leasing društva, faktoring društva, društva specijalizirana za naplatu potraživanja, društva iz sektora trgovine, društva iz sektora graditeljstva i razvoja nekretninskih projekata, društva iz IT sektora – razvoj softwarea i licenciranje, intelektualno vlasništvo, turizam – charter i nautički turizam, društva specijalizirana za područje financijskog savjetovanja i revizije i mnogi drugi.

Zahvaljujući profiliranoj poslovnoj filozofiji većina naših klijenata ostaje s nama na duge staze.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO EĆIMOVIĆ & KALEB d.o.o.

Sky Office, Roberta F. Mihanovića 9, Zagreb, Croatia / T +385 1 5535 030 | F +385 1 5535 031

2021 EĆIMOVIĆ & KALEB d.o.o.
Obavijest o zaštiti osobnih podataka